معرفی کمیته ثبت رکوردهای ورزشی

معرفی کمیته ثبت رکوردهای ورزشی

معرفی کمیته : علیرضا محمدی تهرانی در حال حاضر به عنوان مسئول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی هیئت ورزش های همگانی استان البرز فعالیت می کند این کمیته تلاش دارد بستر لازم برای کسانی که توانایی ثبت رکوردهای ورزشی دارند را...

ادامه مطلب ...