اطلاعیه هیئت همگانی در خصوص بازآموزی مربیان فعال

اطلاعیه هیئت همگانی در خصوص بازآموزی مربیان فعال

هیئت ورزش های همگانی استان البرز در اطلاعیه ای از مربیانی که از تاریخ صدور کارت های مربیگری آن ها 3 سال وبیشتر گذشته خواست جهت ثبت نام و طی شدن فرایند  همسان سازی به دفتر اداری این هیئت مراجعه کنند. به گزارش روابط عمومی...

ادامه مطلب ...