photo_2017-12-18_13-12-13به همت کمیته تحول و تعالی هیئت ورزش های همگانی شهرستان نظراباد وبا مشارکت و همراهی خیرین ورزش صبحگاهی این شهرستان جهیزیه یک زوج نیازمند آماده و تحویل آنها شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان البرز دراین اقدام خیرخواهانه اکه با استقبال پررنگ ورزشکاران و ورزش دوستان همراه بود امکانات مورد نیاز یک زنددگی مهیا ودر اختیار این زوج قرار گرفت.