به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای همگانی استان البرز روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۰ تور گردشگری باغ گیاه شناسی به همت هیأت ورزشهای همگانی البرز با حضور بانوان ورزشکار پارک بانوان برگزار گردید.

این مراسم جهت ایجاد روحیه شور و نشاط در بین بانوان ورزشکار برگزار شد.