637190950233619467_lg

مسئول کمیته مادران و کودکان هیئت ورزشهای همگانی استان البرز با بیان اینکه در کشورمان حدود ۱۰ میلیون نفر از دختران ما با پدیده و سبک زندگی یکجا نشینی و فقر حرکتی روبرو هستند گفت: مادران  در شرایط  فعلی کرونا و محدودیت های ایجاد شده می توانند نقشی ویژه را در نشاط وشادابی اعضا خانواده ایفا کنند.

،فرزانه آزموده اظهار کرد:سواد حرکتی از جمله مهارت هایی است که افراد باید آنرا فرا بگیرند و به عنوان یک اصل در امور زندگی  وسبک امروزی به کار ببندند.

وی افزود: در ایام کرونا متاسفانه شرایط به گونه ای است که تا حدودی از فعالیت های اجتماعی کاسته شده اما این موضوع نباید سبب کاهش فعالیت بدنی ما شود و می بایست با اتخاذ روش هایی به آن پرداخته شود.

آزموده با تاکید براینکه حداقل یک ساعت در روز باید فعالیت بدنی داشته باشیم گفت: ۲۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط ویا ۵ هزار قدم در طول روز به افراد توصیه می شود.

مسئول کمیته مادران و کودکان هیئت ورزشهای همگانی استان البرز فقر حرکتی ویکجا نشینی را مشکل مبتلا به حدود ۱۰ میلیون از دختران کشورمان دانست و گفت: ضرورت دارد تا مادران به عنوان یک فرد اثرگذار در خانواده با ایجاد فرصت های حرکتی این مشکل را مرتفع کنند و فضای لازم برای تحرک و پویایی در فضای منزل را ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از فضای پله ها، پشت بام وحیاط منازل و تعریف بازی های متنوع با استفاده از وسایل ساده منازل می تواند تا حدی فقر حرکتی و بی تحرکی اعضای خانواده را کاهش دهد.

آزموده توجه به کم تحرکی کودکان را امری مهم دانست و گفت: در شرایط فعلی باید زمینه انجام بازی های متنوع با رویکرد تقویت جسمی وروحی کودکان در دستور کار قرار گیرد و فضای محدود خانواده در ساعاتی از روز با پرداختن به بازی  وورزش های مختلف با نشاط شود.