07111

مسئول کمیته بازی های کودکان هیئت ورزش های همگانی استان البرز گفت: خانواده ها می توانند بابهره گیری از بازی های سنتی و محلی و استفاده از وسایل ساده در منزل فضای با نشاط و مفیدی را برای کودکان در ایام شیوع کرونا وقرنطینه خانگی ایجاد کنند.

علیرضا یمینی نژاد اظهارکرد: بازی های بومی محلی و سنتی ما از غنا و ظرفیت های بالایی برای مهارت آموزشی وتقویت جسمی و روانی کودکان برخوردار است و می توان با پرداختن به آنها در فضای خانه محیطی پرنشاط را ایجاد کرد.

وی افزود: متاسفانه به دو دلیل عدم توانمندی خانواده در ارتباط با کودکان وفراموشی خیلی از بازی های سنتی توسط والدین این بازی ها مغفول مانده و مورد توجه قرار نمی گیرد.

یمینی نژاد با بیان اینکه بیش از یک هزار بازی بومی محلی وسنتی در ایران شناسایی شده که بخش زیادی از آنها در فضای خانه وبا حضور محدود افراد قابلیت انجام دارد گفت: خیلی از این بازی ها با وسایل ساده ای چون نخ و کبریت می تواند انجام شود و فضای مفرحی را برای کودکان و بزرگسالان ایجاد کند.

این کارشناس حوزه کودکان با تاکید براینکه می توان با احیا بازی های سنتی و بومی محلی بستر لازم برای تقویت کودکان در حوزه جسمی و روحی را مهیا کرد گفت: والدین در مواجه با کودکان آنها را با اسباب بازی وبازی های موبایلی سرگرم می کنند در حالی که بازی های خانوادگی می تواند ظرفیت های حسی حرکتی و روانی کودکان را تقویت کند ودرنهایت بلوغ  حرکتی را در آنها ایجاد نماید.

مسئول کمیته بازی های کودکان هیئت ورزش های همگانی استان البرز با تاکید براینکه رشد دادن با سرگرمی متفاوت است گفت: بازی های بومی محلی وسنتی از ظرفیت هایی  برخوردار اند که متاسفانه در بازی های موبایلی وجود ندارد وباید این موضوع به جد مورد توجه خانواده ها قرار گیرد.

وی با توصیه به والدین برای پرداختن به بازی های متنوع سنتی در فضای خانه در ایام قرنطینه گفت: بسیاری از این بازیها ظرفیت انجام در فضای منزل وبا حداقل افراد را دارد و می تواند کودکان را با مهارت هایی آشنا کند که قطعا در دیگر سرگرمی ها قابل دستیابی نیستند.