هیئت ورزش های همگانی استان البرز با هادا هدایا ولوح از تلاش وممارست برخی از فعالان با سابقه ورزش های همگانی البرز در بوستان های مختلف تقدیر کرد.

این مراسم با حضور سرپرست و نایب رییس هیئت استان برگزار شد و از خانم محمد پور۶۲ ساله از پارک کسرا ،آقای صفری۶۳ ساله از پارک هامون،آقای نوری  از پارک کیانمهر ۵۵ ساله ،صفری ۶۲ ساله از پارک ابن سینا، خانم زهرایی ۵۸ ساله از پارک گل نرگس تقدیر  به عمل آمد.

11 12 13 14

15