جلسه هماهنگی برگزاری پویش آوای  ورزش در همسایگی و بررسی برنامه اجرایی در هفته پیش روی تربیت بدنی، با روسای هیأت های ورزش همگانی  شهرستانهای استان البرز و مسئولین کمیته های ایروبیک و آمادگی جسمانی در استان برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی هبئت ورزش های همگانی استان البرز طرح آوای ورزش در همسایگی پس از اجرای آزمایشی در بیش ۹ استان در صدد است با رویکرد بردن فعالیت ورزشی به منازل و مجتمع های مسکونی با استفاده از مربیان متخصص و دوره دیده به مقابله با آسیبهای جسمی ناشی از  قرنطینه در دوران کرونا در کل کشور بپردازد.

photo_2020-10-01_13-14-07