چگونه در پیاده روی کالری بیشتری بسوزانیم.این سوالی است که خیلی ها در این روزها که تحرک افراد به خاطر مشغله کاری و در خانه ماندن کاهش یافته می پرسند.

در اینفوگرافی زیر می توانید به شکلی ساده و روان با روش ونحوه پیاده روی صحیح و افزایش مصرف کالری آشنا شوید.

photo_2020-10-02_00-21-41