tyty-300x225

رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان فردیس با بیان اینکه پویش ملی آماده باش می تواند در نهایت اثرات مثبتی در ارتقا سلامت جامعه و مقابله با ویروس کرونا داشته باشد گفت: برای موفقیت بیشتر این پویش باید ارگان ها و دستگاه های مختلف پای کار بیایند.

یوسف فتح آبادی اظهار کرد:پویش ملی آماده باش درزمان مناسبی شکل گرفته و اغاز شده است و می تواند با اجرای مناسب و درگیر کردن آحاد مردم نقشی موثر در مقابله با کرونا داشته باشد.

وی افزود: البته برای معرفی و شناساندن این پویش به مردم نیاز به صرف انرژی و توانی مضاعف از سوی فعالان ورزش همگانی در سراسر کشور به خصوص استان البرز وشهرستان فردیس است و در این راستا ما تمام ظرفیت موجود در شهرستان نیم میلیون نفری فردیس را به کار گرفته ایم.

فتح آبادی با بیان اینکه کمیته های فعال این هیئت برنامه های متنوعی را برای اجرای هرچه بهتر این پویش تدوین ودر حال اجرا دارند گفت: ۱۶ کمیته فعال شهرستانی در این پویش مشارکت جدی دارندبا این حال معتقدم برای اجرای هرچه بیشتر برنامه ها باید دیگر ادارات و نهادها یاریگر ما باشند و هیئت ورزش های همگانی را تنها نگذارند.

رییس هیئت ورزش های همگانی شهرستان فردیس با اشاره به اینکه این شهرستان بیشترین ایستگاه ورزش صبحگاهی را در بین شهرستان های استان داشته است گفت: با توجه به پیک دوم کرونا این ایستگاه ها تعطیل شده اما این آمادگی را داریم تا در صورت اخذ مجوز از ستاد استانی کرونا البرز به سرعت ورزش همگانی را فعال کنیم وبا رعایت کامل پروتکل ها و آموزش هایی که به مربیان داده شده ورزش صبحگاهی را در قالب پویش آماده باش در فضای باز فعال کنیم.

فتح آبادی در پایان گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی و پرداختن به ورزش در خانه می تواند ما را از بیماری کرونا تا حد بسیاری مصون بدارد و از شهروندان فردیسی درخواست دارم با توجه به نکات بهداشتی کمک کنند تا هر چه زودتر این ویروس منحوس از بین برود.