کمیته پیلاتس  هیئت ورزش های همگانی استان البرز همسو با پویش آماده باش وبا هدف اتقا سطح دانش مربیان سمینار درجه ۳ آنلاین پیلاتس را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان البرز شرایط واطلاعات مربوط به برگزاری این سمنیار در پوستر زیر قابل مشاهده است.

 

index