image_2020_3_14-14_50_17_872_PYQسرپرست هیئت ورزش های همگانی استان البرز گفت:با توجه به نقش ارتقا سیستم ایمنی بدن برای مقابله با کرونا نقش ورزش در خانه بهترین راهکار برای افزایش ایمنی ومبارزه با این ویروس است.

محمد اسفندیاری اظهار کرد:یکی از موارد مهمی که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار دادحفظ آرامش روانی جامعه ودوری از استرس وتنش است ودر این راستا می بایست سیستم ایمنی افرادی که احتمال درگیری با این ویروس را دارندافزایش یاید.

وی ادامه داد:شایع ترین عواملی که می توانددر کاهش عملکرد ایمنی بدن نقش داشته باشداسترس،اضطراب،کم خوابی وبی خوابی و دریافت نامناسب غذا و مایعات است که باید درجهت تقویت وتوجه ویژه به آنها آنها گام برداشت.

اسنفدیاری با تاکید براینکه ورزش مناسب می تواند کمک به ارتقاء سیستم ایمنی بدن کند گفت: با توجه به محدودیت های حضور در بیرون منزل و تجمعات می بایست فعالیت ورزشی در خانه مدنظر قرار گیرد.

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان البرز خاطر نشان کرد: فعالیت ورزشی می تواند در کنترل استرس، افزایش اعتماد به نفس، ارتقا سوخت وساز بدن و در نهایت تقویت ایمنی نقش موثری داشته باشد البته باید به این نکته توجه داشت که منظور از ورزش فعالیت بدنی آرام و متوسط است و فعالیت شدید ورزشی می تواند نتیجه ای عکس وخدای ناکرده منفی داشته باشد.

وی تصریح کرد: بنابرتوصیه کارشناسان بهترین نوع ورزش انجام حرکات کششی وبالابردن ضربان قبل در آغاز و سپس پیاده روی در فضای منزل است و میتواند کمک موثری در تقویت ایمنی بدن ایفا کند.

اسفندیاری در پایان گفت: ما با کمک ورزش می توانیم کرونا را شکست دهیم وکمک شایانی به مبارزان خط مقدم این ویروس داشته باشیم.

سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان البرز در پایان گفت: در این راستا وبا هدف آگاهی مردم از نوع فعالیت ورزشی مناسب در منزل مربیان کارآزموده هیئت ورزش های همگانی در قالب ویدیوهای مختلف نرمش های مختلف را به شهروندان آموزش می دهند و این ویدیوها در فضای مجازی در اختیار مخاطبان طی روزهای اخیر قرار گرفته و ادامه خواهد داشت.