photo_2020-01-30_15-47-25معرفی کمیته :

علیرضا محمدی تهرانی در حال حاضر به عنوان مسئول کمیته ثبت رکوردهای ورزشی هیئت ورزش های همگانی استان البرز فعالیت می کند

این کمیته تلاش دارد بستر لازم برای کسانی که توانایی ثبت رکوردهای ورزشی دارند را فراهم کند و  آنها بتوانند به شکل رسمی و قانونی توانمندی خود را به ثبت برسانند.

البرز در سال های اخیر چهره های مختلفی را در خصوص رکوردهای ورزشی به سطح ملی وبین المللی معرفی کرده و در دور جدید فعالیت این کمیته تلاش می دارد این رویه را تقویت کند.

تمام کسانی که به نوعی توان و ظرفیت خلق یک رکورد ورزشی را دارند می توانند به دفتر هیئت ورزش های همگانی البرز مراجعه و در خصوص ثبت رکورد خود و هماهنگی های لازم اقدام کنند.ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۰۹۱۲۰۷۶۸۹۳۹ مسئول کمیته تماس حاصل نمایید.