نشست نواب رییس هیئت های ورزش همگانی سراسر کشور با حضور سرپرست فدراسیون و معاون وزیر ورزش در امور بانوان پنجشنبه گذشته به میزبانی شهر ارومیه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان البرز  دراین نشست نماینده هیئت ورزش های همگانی استان البرز نیز حضور داشت و گزارشی را از عملکرد بخش بانوان البرز ارائه کرد.

لیلا زارعی نماینده هیئت استان در این نشست در ارتباط با کم وکیف این گردهمایی گفت: موضوع سواد حرکتی، ایجاد فضای سلامت ونشاط در سنین سالمندی وارتقا جایگاه استان ها در این بخش ها در این نشست مطرح شد.

وی تصری کرد: همچنین برنامه های تدوین شده سال آینده در بخش بانوان نیز مورد بررسی وتبادل نظر قرار گرفت وارزیابی عملکرد بانوان نیز با مشارکت نمایندگان استان ها صورت گرفت.

photo_2020-01-06_14-40-23 (2) photo_2020-01-06_14-40-23 photo_2020-01-06_14-42-49 photo_2020-01-06_14-43-00