637005113719309735CONFPN01_poster

همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان در دو محور اصلی تغذیه و رژیم غذایی و ورزش و تربیت بدنی شهریورماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی این همایش به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و دبیرخانه سلامت وزارت ورزش و جوانان و نهادها و سازمان های مرتبط در موضوعاتی همچون تربیت بدنی و علوم ورزشی، مکمل‌‌های غذایی و رژیمی، تغییرات اقلیمی و تغذیه پایدار، غذاهای تراریخته:فرصت‌ها و تهدیدها، تغذیه و بیماری‌ها، تضاد منافع در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های تغذیه‌ای در جامعه، اقتصاد غذا و تغذیه، تغذیه ورزشی و ورزشکاران، ورزش‌های سرعتی، قدرتی و استقامتی و نقش فن‌آوری اطلاعات (IT) در پژوهش‌های تغذیه برگزار می شود.

شایان ذکر است طی مذاکرات صورت گرفته از سوی فدراسیون ورزش های همگانی، مربیان ورزش همگانی شرکت کننده در این همایش از امتیاز باز آموزی بهره مند می شوند