مراسم تقدیر و تکریم از خانواده بزرگ هیئت ورزش های همگانی استان البرز عصر دوشنبه به میزبانی تالار اسپیدا کرج برگزارشد.

1118

1117

image_2019_3_19-17_47_29_877_OzN

1112 1113 1114 1116 1118 1119 1120 image_2019_3_19-17_47_29_877_OzN

1121