cross-fit

مسئول کمیته کراس فیت هیئت ورزش های همگانی استان البرز از برگزاری  سمینار یکروزه کراس فیت به عنوان پیش نیاز شرکت در کارگاه کراس فیت در استان البرز (کرج) خبرداد.

به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش های همگانی استان البرز، علیرضا پورنغز گفت: علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند در روزهای یکشنبه و سه شنبه  به دفتر هیات ورزشهای همگانی استان واقع در چهارراه طالقانی خیابان شهروز جنب سالن استقلال  خانم پرورش مراجعه نمایند.

وی به مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سمینار کراس فیت اشاره کرد وگفت:علاقمندان می بایست مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به نام فدراسیون ورزشهای همگانی به شماره حساب۱۱۱۶۸۰۱۱۸۸۳۱۷۷۱

وشماره شبا ۳۱۰۶۵۰۱۱۱۶۸۰۱۰۱۸۸۳۱۷۷۰۰۱ ویا شماره کارت مجازی  از طریق عابر بانک ۶۳۶۹۴۹۷۰۱۰۰۰۲۵۴۱

ومبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال به نام هیئت ورزشهای همگانی که در خود دفتر توسط دستگاه پوز هیئت پرداخت می گشود پرداخت کنند .

وی تصریح کرد: همچنین ارائه کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده  وکپی آخرین مدرک تحصیلی برابر اصل شده نیز برای شرکت در این سمینار الزامی است.