آرشیو "گالری تصاویر"

کوهنوردی خانوادگی ایستگاه ورزش پارک هامون در مسیر کوه وسیه جاده چالوس برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای همگانی در روز جمعه مورخ 95/6/19 همایش کوهنوردی به همت هیأت ورزشهای همگانی و با حضور خانواده های ایستگاه ورزش پارک هامون در جاده چالوس مسیر کوه وسیه برگزار...

ادامه مطلب ...

دیدار رئیس هیأت ورزشهای همگانی البرز با رئیس فدراسیون

مهدی محبی رئیس هیئت ورزشهای همگانی البرز، پوریا محبی دبیر کل سازمان ثبت رکوردهای ورزشی WSR و سید صامد قریشی رئیس سازمان ثبت رکوردهای آسیا با حضور در فدراسیون ورزشهای همگانی با مجدآرا و مسئولین این فدراسیون دیدار...

ادامه مطلب ...